Ma-Vr: 8.00 - 20.00, Za-Zo: 8am - 20.00pm

BESTEL ONLINE

Algemene (Bezorg)voorwaarden
Kayak Verhuur Oldambt

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.kayakverhuuroldambt.nl accepteert u het aanbod Kayak Verhuur Oldambt welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Kayak Verhuur Oldambt. Kayak Verhuur Oldambt zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden aan Kayak Verhuur Oldambt. De contactgegevens van Kayak Verhuur Oldambt vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan vanbeersbusiness, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan Kayak Verhuur Oldambt.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Kayak Verhuur Oldambt persoonsgegevens verwerkt.
Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.
Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Kayak Verhuur Oldambt zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag vermeld op de website van Kayak Verhuur Oldambt. De prijzen die vermeld taan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging. Specials worden alleen bezorgd in combinatie met een ander product naar keuze.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van Kayak Verhuur Oldambt. De openingstijden staan vermeld op www.kayakverhuuroldambt.nl.

2.3 Bij afhaal wordt een korting op de bestelling verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor statiegeld verpakking, grootte en/ of ingrediënten. Voor een kleine bestelling kan een meerprijs worden berekend.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

  1. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Kayak Verhuur Oldambt achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Kayak Verhuur Oldambt is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

  1. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.kayakverhuuroldambt.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast of met de pin te betalen.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.kayakverhuuroldambt.nl en de aangeboden producten,
inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Kayak Verhuur Oldambt.
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten,
databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.kayakverhuuroldambt.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten,
inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te
verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te
berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van
Kayak Verhuur Oldambt, aan haar gelieerde leveranciers.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Kayak Verhuur Oldambt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Kayak Verhuur Oldambt voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging
van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Kayak Verhuur Oldambt voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kayak Verhuur Oldambt.

  1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Kayak Verhuur Oldambt en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd.